Parallelweg onttrokken aan de openbaarheid van verkeer

logo Gemeente Meierijstad

De Parallelweg in Schijndel is een openbare weg en is eigendom van de eigenaren van de percelen waar de weg over loopt. Omdat de weg openbaar is hebben de eigenaren al het verkeer op de weg te dulden. In de praktijk maakt nog maar weinig verkeer
gebruik van de weg. De weg is slecht, plaatselijk erg smal, onverlicht en (sociaal) onveilig. Er zijn goede alternatieven voor de fietsers en wandelaars. Vanwege het spaarzame gebruik van de weg door doorgaand verkeer is er van een algemeen belang voor openbaarheid feitelijk geen sprake meer.

Eerder heeft het college besloten de weg niet aan de openbaarheid van verkeer te onttrekken. Dat besluit is in het kader van de verplichte openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) als ontwerpbesluit gepubliceerd. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingebracht. Het college heeft nu besloten de Parallelweg te Schijndel aan de openbaarheid van verkeer te onttrekken.

Parallelweg
Tip de redactie!