Overhandiging profielschets burgemeester aan Commissaris van de Koning

CvdK Wim v/d Donk

De gemeente Meierijstad zoekt een burgemeester. Vanavond overhandigde Johan van Gerwen, de voorzitter van de vertrouwenscommissie de profielschets aan de commissaris van de Koning, de heer Wim van de Donk. De vertrouwenscommissie, met daarin alle fracties vertegenwoordigd, stelde de profielschets op. Hierbij heeft de vertrouwenscommissie ook inwoners om hun mening gevraagd.

De gemeenteraad stelde gisteravond in een extra raadsvergadering de profielschets vast. Inwoners van Meierijstad dachten mee over de competenties van de burgemeester van Meierijstad. Zij gaven via een enquête hun mening. De kinderen in Meierijstad dachten mee door in gesprek te gaan met de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ook discussieerde de gemeenteraad tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van politie, de veiligheidsregio, het Openbaar Ministerie en het Platform Ondernemers Meierijstad aan de hand van stellingen.

Johan van Gerwen

Alle input is meegenomen in het opstellen van deze profielschets. De advertentie voor de burgemeester verschijnt op 26 april 2017 in de Staatscourant. Kandidaten kunnen voor 17 mei 2017 reageren. Van alle kandidaten worden inlichtingen opgevraagd. Vervolgens voeren de commissaris van de Koning en de kabinetschef gesprekken met de kandidaten. Daarna wordt met de vertrouwenscommissie overlegd over alle sollicitanten en wordt in gezamenlijk overleg een selectie gemaakt. De vertrouwenscommissie gaat dan de gesprekken met de geselecteerde kandidaten voeren. De vertrouwenscommissie adviseert de gemeenteraad over de beste kandidaat. Hier neemt de raad in een besloten vergadering een besluit over. Wanneer dat is gebeurd, wordt de naam van de kandidaat publiekelijk bekendgemaakt. Uiteindelijk is het de Koning die op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de burgemeester benoemt. Het streven is de naam van de nieuwe burgemeester medio september/oktober bekend te maken.

 
Tip de redactie!