Opvang van zwerfdieren wordt duurder voor gemeente Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

De Stichting HoKaZo verzorgt de opvang van zwerfdieren voor de gemeente Meierijstad. Vanwege het jarenlang niet aanpassen van tarieven, heeft de stichting besloten met ingang van 1 januari 2020 nieuwe kostendekkende tarieven te hanteren. Deze tarieven wijken niet heel erg af van de elders gehanteerde tarieven. De werkelijke kosten voor de opvang van zwerfdieren vallen daardoor in 2020 € 50.0000 hoger uit dan in de begroting voor dit jaar is opgenomen. De verhoogde kosten voor de opvang zullen worden opgenomen in de 1e BERAP 2020. In de Kaderbrief 2021 wordt de structurele verhoging van dit budget meegenomen in de meerjarenbegroting 2021-2024.
Open chat
Tip de redactie!