Optimisd start online dienstverlening voor ondernemers

optimisdOptimisd, de intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel, Sint Michielsgestel, Veghel en Boekel, zet nadrukkelijk in op online dienstverlening voor ondernemers bij het aanvragen van financiële bijstand. Het is voortaan mogelijk om via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO), de digitale voorziening van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en Optimisd, een bijstandsaanvraag in te dienen voor diverse ondernemersregelingen vanuit de overheid. Optimisd voert deze regelingen uit en is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze online voorziening voor de gemeenten.

De online dienst SOLO is beschikbaar voor de ondernemersregelingen Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) en Ioaz (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) die Optimisd uitvoert. Hiermee kan voortaan digitaal een bijstandsaanvraag door gevestigde ondernemers, startende ondernemers, maar ook door oudere ondernemers die willen/moeten stoppen met hun bedrijf, worden ingediend bij Optimisd. Voor meer informatie gaat u naar de website van Optimisd:

http://www.optimisd.nl/Ondernemersloket/SOLO+Bijstand+voor+zelfstandigen/

Doelgroepscan

Ondernemers kunnen starten met het doorlopen van een korte doelgroepscan om te zien of ze eventueel in aanmerking kunnen komen voor een regeling. Mocht dit het geval zijn, dan kan er direct worden doorgegaan naar het digitale inlichtingenformulier waarmee een ondernemer zich met één druk op de knop kan melden bij Optimisd voor een bijstandsaanvraag, met als doel het versnellen van hulpverlening aan ondernemers.

Tip de redactie!