Werkgroepen voor Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode geïnstalleerd

Tijdens een officiële kennismakingsbijeenkomst in Odendael zijn op 8 september 2017 de operationele werkzaamheden van de nieuwe Stichting Toegankelijk Meierijstad van start gegaan. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

In de stichting zijn opgegaan:

Stichting Platform voor Ouderen en Gehandicapten Veghel, Stichting Toegankelijkheid Sint-Oedenrode en een deel van de werkzaamheden op dit terrein van de Seniorenraad – Schijndel.

Voorzitter Wilma Gevers sprak tijdens de startbijeenkomst haar vreugde uit over de korte tijd en de samenwerking met de gemeente Meijerijstad, die nodig waren om de organisatie effectief van de grond te tillen.

Gerard Visser (voorzitter SPOG) presenteerde de succesvolle onderwijsvoorlichting aan scholieren over de omgang met de verschillende beperkingen. Tot nu toe heeft die alleen in Veghel plaatsgehad, maar Schijndel en Sint-Oedenrode gaan zeker volgen.

Antoon Buiting hield vervolgens een presentatie over de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Het doel van de stichting is om toe te zien en te werken aan goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van winkels, horeca, openbare gebouwen, sportaccommodaties en ook wooneenheden voor mensen met een beperking, zoals rolstoelgebruikers en ook de mantelzorgers.

De mensgerichtheid staat daarin centraal en zal zich vertalen in gevraagd en ongevraagd advies aan organisaties, sportverenigingen, bedrijven en overheidsinstanties.

De werkgroepen gaan zich de komende periode richten op voorlichtingsprojecten bij het onderwijs, instructiemateriaal voor rolstoelgebruikers en hun mantelzorgers en verder de knelpunten rond openbare ruimten, algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, invalidetoiletten e.d.

Verder zullen er periodieke controles worden gehouden op de toegankelijkheid van winkels met advies voor aanpassingen voor onze doelgroep.

Tip de redactie!