Ook in 2021 weer leefbaarheidsbudget beschikbaar voor initiatieven in eigen buurt of dorp

logo Gemeente Meierijstad

Ook in 2021 weer leefbaarheidsbudget beschikbaar voor initiatieven in eigen buurt of dorp Inwoners van Meierijstad, die een idee hebben dat bijdraagt aan de leefbaarheid in hun eigen buurt, wijk of dorp, kunnen daarvoor een subsidieverzoek indienen bij de gemeente Meierijstad. De gemeente Meierijstad stelt hier voor 2021 opnieuw een leefbaarheidsbudget voor beschikbaar.

Samen met inwoners leefbaarheid versterken

De gemeente wil, samen met de inwoners, de leefbaarheid graag behouden en mogelijk versterken. Dat gebeurt onder andere doordat inwoners initiatieven ontplooien die bijdragen aan de leefbaarheid in hun omgeving. In sommige gevallen kunnen deze initiatiefnemers daar financiële ondersteuning bij gebruiken. De gemeente kan daar dan mogelijk in ondersteunen. Wethouder Coby van der Pas: “In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waar het plezierig wonen, leven en werken is. Waar inwoners samen bepalen wat fijn wonen is en daar gezamenlijk invulling aan geven. Nou is leefbaarheid een persoonlijk begrip. In Meierijstad willen we daarom onze inwoners de mogelijkheid bieden verder invulling te geven aan wat zij als leefbaar ervaren. Met het leefbaarheidsbudget willen we daar een bijdrage aan leveren.”

Spelregels leefbaarheidsbudget

Voor 2021 is voor leefbaarheidsinitiatieven, die voldoen aan de spelregels, een bedrag van totaal € 56.000,- beschikbaar. Per activiteit kan een maximale subsidie worden verstrekt van € 2.000,- De gemeente kan, in overleg, ook materialen of adviesondersteuning bieden.

Wie kan een aanvraag indienen

Inwoners met initiatieven voor 2021 kunnen via www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget nagaan of hun idee in aanmerking komt voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Hier is ook het online formulier te vinden om een aanvraag in te dienen. Eén van de
buurtadviseurs neemt dan binnen 2 werkdagen contact op met de aanvrager om de mogelijkheden door te spreken.

gemeente meierijstad
Tip de redactie!