Ontwerp ambtsketen burgemeester Meierijstad bekend

De start van deze nieuwe gemeente Meierijstad betekent ook een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester van de gemeente Meierijstad. Vier juweliers/ontwerpers, allen gevestigd in de gemeente Meierijstad, dienden een ontwerp in. De selectiecommissie heeft, met inachtneming van de criteria, gekozen voor het ontwerp van Goud- en Zilversmid Piet Spanjers uit Sint-Oedenrode.

Vier juweliers/ontwerpers uit Meierijstad hebben aangegeven graag in aanmerking te komen om de ambtsketen te vervaardigen. Begin januari werden zij uitgenodigd om een ontwerp met toelichting in te dienen.

Het ontwerp van de ambtsketen moest aan de volgende criteria voldoen:

  • de ambtsketen dient op basis van het Koninklijk Besluit van 16 november 1852 van zilver te zijn en moet in ieder geval een draaibare penning bevatten met aan één zijde het Rijkswapen en aan de andere zijde het wapen van de gemeente.
  • De penning moet tenminste een doorsnede hebben van 40 millimeter.
  • De penning moet eenvoudig draaibaar zijn.
  • Bij voorkeur dient fairtrade zilver, dan wel gerecycled –  of eerlijk zilver te worden gebruikt. Het zilver mag niet gewonnen mag zijn door kinderarbeid of onder andere mensonterende omstandigheden.
  • De keten dient tijdloos te zijn.
  • Typerend voor de gemeente Meierijstad.
  • Draagbaar door man én vrouw.
  • De keten moet flexibel in gebruik zijn → de keten moet goed draagbaar zijn.

Na ontvangst van de ontwerpen werden deze geanonimiseerd en voorgelegd aan de selectiecommissie. Deze selectiecommissie bestaat uit wnd. burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad (eerder van de gemeente Veghel), oud-burgemeester van Schijndel mevrouw Jetty Eugster en de plaatsvervangend raadsvoorzitters Mari van de Aalsvoort en Rien Verhagen. Met inachtneming van de criteria heeft de selectiecommissie unaniem een winnend ontwerp gekozen i.c. het ontwerp van Goud- en Zilversmid Piet Spanjers uit Sint-Oedenrode. De selectiecommissie stelt: ‘Het ontwerp is tijdloos en typerend voor de gemeente Meierijstad”.

 
Tip de redactie!