NMC Schijndel is op zoek naar een secretaris en een coördinator van de Vogelwerkgroep

NMC Schijndel is op zoek naar een secretaris en een actieve coördinator voor haar Vogelwerkgroep met hart voor milieu, natuur en groen in Schijndel.

De secretaris

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en heeft o.a. tot taak het dagelijkse beheer van de emailbox en de post en het ondernemen van de daaruit voortvloeiende acties. Het (mede-) opstellen en verzenden van mailingen naar leden en relaties. Het verzorgen van persberichten. Agenda opstellen voor de vergaderingen. Het maken van verslagen van Algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Stukken voor de vergaderingen opstellen en verspreiden. Het onderhouden van de ledenlijst, jubilarissen feliciteren, welkom heten van nieuwe leden. Het onderhouden van externe contacten. Archivering. Daarnaast is het fijn als de secretaris wil deelnemen aan overleggen met o.a. gemeente en andere groene verenigingen. Er wordt de tijd genomen de nieuwe secretaris in te werken en te ondersteunen. De tijdsbesteding is ongeveer 5 uur per week.

De coördinator van de Vogelwerkgroep

NMC Schijndel is op zoek naar een actieve coördinator voor haar vogelwerkgroep met hart voor milieu, natuur en groen in Schijndel.

De coördinator registreert samen met de groepsleden de vogelstand in een bepaald gebied binnen Schijndel en doet hiervan verslag aan het secretariaat van NMC Schijndel voor opname op de website en in de nieuwsbrief. Hiervoor is het bezit van een camera voor het spotten van vogels belangrijk. Verder zijn de gegevens beschikbaar voor de eigenaar/beheerder van het geïnventariseerde gebied (Staatsbosbeheer) en SOVON.

Hij maakt de afspraken voor de inventarisatierondes van de werkgroep, en regelt eventueel bij te wonen bijeenkomsten voor de leden van de werkgroep. Hij houdt de ontwikkelingen op vogelgebied bij.

NMC Schijndel is een actieve natuur en milieuvereniging met veel activiteiten door en voor haar leden op het gebied van natuureducatie. Vind je het fijn om deel uit te maken van een vereniging die het op prijs stelt als je een eigen inbreng hebt? Dan kun je meer informatie inwinnen bij onze voorzitter Karina Tribels 0621702212 of mail naar voorzitter@nmcschijndel.nl

Vogel, NMC
Tip de redactie!