Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meierijstad: In Meierijstad ontstaat de kracht van samen!

logo Gemeente Meierijstad

Vanavond is er in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Meierijstad. Tussen 19.30 en 22.00 uur kunnen inwoners van Meierijstad elkaar hier op informele wijze ontmoeten en vooruit kijken naar het nieuwe jaar.

Burgemeester Van Rooij sprak tijdens de Nieuwjaarsontmoeting over ‘de kracht van samen’ in Meierijstad. ‘Of het nu gaat over onze samenwerking, onze denkkracht,onze ondernemersmentaliteit of het samen nieuwe manieren en oplossingen vinden – in Meierijstad ís de kracht van samen! Op die voet willen we in 2019 verder werken aan onze kansen en uitdagingen, om als één gemeente op te trekken.’

De kracht van onze inwoners

Inwoners van Meierijstad zetten zich graag in voor Meierijstad. Dichtbij huis wordt de wereld gewonnen, zo sprak Koning Willem Alexander in zijn Kersttoespraak. Die kracht van samen, dichtbij huis, is ook het beste tegenwicht tegen de polarisatie die in Nederland steeds sterker lijkt te worden.

De kracht van ondernemend Meierijstad

De bereidheid van ondernemend Meierijstad om te investeren en krachten te bundelen, zorgt ervoor dat het Meierijstad economisch voorspoedig gaat en dat veel werkgelegenheid wordt geboden. Er is grote vraag naar bedrijfslocaties in Meierijstad: alleen al in het afgelopen jaar is 8,6 ha aan bedrijventerrein verkocht en voor ruim 26 ha zijn overeenkomsten gesloten met verwachte levering in 2019-2020.

De kracht van vertegenwoordigers

Ook de inzet van onze wijk- en dorpsraden en vele andere vertegenwoordigers, ondernemers, verenigingen en instellingen draagt bij aan ‘de kracht van samen’. Vele honderden mensen dachten afgelopen jaar mee over thema´s als wonen/woonbehoefte, inclusieve samenleving, centrumontwikkelingen, evenementenbeleid etc. Steeds was er de inbreng – individueel of in georganiseerd verband – vanuit wijk- en dorpsraden, verenigingen of daartoe ingestelde adviesraden als seniorenraad, sportraad en Adviesraad Sociaal Domein.

De kracht van samen in de regio

Meierijstad is zich bewust van haar positie in de regio en dat je meer power kunt maken als je daarin je partners zoekt. Dat kan in regio NO-Brabant, de As 50 of binnen AgriFoodCapital. In de as ’s-Hertogenbosch – Eindhoven kan Meierijstad profiteren van een gunstige ligging. Samenwerking met de regio Eindhoven biedt kansen voor de toekomst.

Hier kunt u de hele toespraak van Burgemeester van Rooij lezen: nieuwjaarstoespraak 2019Tip de redactie!