Nieuwe werkwijze voor onderhoud van sloten gemeente Meierijstad

Vanaf 1 oktober 2020 zal het onderhoud van sloten op veel plaatsen in Meierijstad anders worden uitgevoerd dan voor het geval was. Het beheer en onderhoud van de 3 voormalige gemeenten is nu gewijzigd in één en dezelfde werkwijze.

De gemeente zal vanaf komende herfst overal dezelfde werkwijze hanteren:

  • Sloten met een gedeelde onderhoudsplicht gemeente

Dit zijn vaak bermsloten langs wegen buiten de kom waar de gemeente aan één kant eigenaar is van de grond en particulieren of bedrijven aan de andere kant. Beide partijen zijn ieder 50% verantwoordelijk voor het onderhoud. Sloten langs de verharde wegen worden 1 keer per 2 jaar gemaaid. Het maaisel wordt ook opgeruimd door de gemeente. Het andere jaar is de andere onderhoudsplichtige verantwoordelijk voor het maaien van de sloot.

De watervoerende V-sloten langs de onverharde wegen worden ook 1 keer per 2 jaar gemaaid. Ook dit maaisel  wordt door de gemeente opgeruimd. Het andere jaar is de andere onderhoudsplichtige verantwoordelijk voor het maaien van de sloot. Voor de ontwatering minder belangrijke C-sloten of greppels langs onverharde wegen en langs landschapselementen worden 1 keer per 6 jaar opgeschoond. Het gaat dan vooral om het verwijderen van opschot dat hinder kan veroorzaken.

  • Sloten met volledige onderhoudsplicht gemeente

Dit zijn sloten waar de gemeente aan beide zijden van de sloot eigendommen heeft waardoor de onderhoudsplicht 100% bij de gemeente ligt. Watervoerende sloten worden 1 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt dan ook door de gemeente opgeruimd . Bij sommige belangrijke sloten zal de gemeente 2 keer per jaar de sloot maaien. En in natuurgebieden worden voor de ontwatering minder belangrijke C-sloten of greppels 1 keer per 6 jaar door de gemeente opgeschoond. Het gaat dan vooral om het verwijderen van opschot dat hinder kan veroorzaken.

  • Sloten binnen de bebouwde kom

Dit zijn sloten in de bebouwde omgeving die bijna altijd belangrijk zijn voor de ontwatering van het stedelijk gebied of bedrijventerreinen. De gemeente maait dan 1 keer per jaar de sloot en ruimt daarna het maaisel op. Bij sommige belangrijke sloten maait de gemeente 2 keer per jaar.

De sloten in beeld

Wilt u weten of de gemeente de sloot langs uw persceel maait?

https://meierijstad.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=e582c34a6823447ba4756d02b3c56d5f

Sloot
Tip de redactie!