Nieuwe bouwlocaties voor Schijndel bekend

logo Gemeente Meierijstad

Het college van B&W heeft het rapport “De ruimtelijke bouwsteen voor Schijndel” gepresenteerd. In dit rapport wordt ingegaan op de ruimtelijke ontwikkelingen binnen Schijndel tot 2028. Hierin wordt onder andere beschreven hoe het college aankijkt tegen groen, verkeer , maar ook op welke locatie’s men mogelijkheden ziet voor nieuwbouw zodat er op termijn 600 tot 700 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Verrassend is dat hierbij ook de locatie Vermulst/Hooghekke wordt genoemd al is het college wel terughoudend met het aantal woningen dat hier gebouwd kan gaan worden.

Hieronder een overzicht van de mogelijke toekomstige bouwlocaties:

 • Hoofdstraat (het huidige tankstation TinQ en het voormalige garagebedrijf daarachter);
 • De ‘oksel’ tussen Hoofdstraat, Voortstraat en Toon Bolsiusstraat ( waarbij een groot deel van de bestaande huizen en winkels behouden blijft);
 • Tussen Hopstraat en Hopveld waarbij de nabijgelegen groene long onaangetast blijft;
 • Tussen Schootsestraat en Kloosterpark;
 • Meijgraaf: dit plan zal op donderdag 9 april in de commissie worden behandeld. Er is is wat rumoer rondom dit plan geweest omdat er geen rekening is gehouden met de afspraak dat er in ieder woningbouwplan minimaal 25% sociale huurwoningen (in dit geval 2 woningen)  zou moeten zitten.
 • Voormalige basisschool De Vossenberg (Papaverstraat);
 • Hoevenbraak
 • Terrein Bolsius (Kerkendijk);
 • Uitbreidingslocaties:

Er zijn vier locaties voor uitbreiding:

  • Hooghekke (tussen Hulzenbraak III en de Structuurweg),
  • beide zijden van de Schootsestraat tussen de huidige bebouwde kom en de Putsteeg,
  • tussen het Eldecollege en Woonboerderij Schijndel,
  • de driehoek Teeuwishoek, Langstraat en Plein.

Wil je het hele rapport lezen klik dan op de link: “De ruimtelijke bouwsteen voor Schijndel”
Tip de redactie!