Motie SP Meierijstad over betaling met “druppel” op milieustraten

sp-meierijstad

Er is veel onvrede onder de inwoners van Meierijstad over het afvalinzamelsysteem. Zo blijkt uit onderzoek. Bijna de helft zegt ontevreden te zijn en slechts ruim een kwart is (zeer) tevreden. Het andere kwart neutraal. Dat geeft te denken, vinden wij als SP. Want naast genoemde onvrede is er vooral ook veel onrust. En die heeft vooral te maken met de zogenaamde “druppel”, die gebruikt moet gaan worden bij storten op de werf. Niet alleen dat de verspreiding ervan een ramp lijkt, (een aantal mensen heeft er geen gekregen en andere huishoudens twee of meer) maar vooral de manier van betalen. De rekening komt pas begin volgend jaar. Om alle risico’s te vermijden, moet je dus een soort administratie gaan bijhouden van wanneer je op de werf iets gestort hebt. En dan nog zijn onaangename verrassingen niet uitgesloten. Het lijkt er dus op, dat de druppel die de emmer doet overlopen nu gevallen is.

SP Meierijstad

Motie

Daarom zal de SP donderdag in de raadsvergadering pleiten voor uitstel van het gebruik van de “druppel”. En vragen om in elk geval de rest van dit jaar te blijven betalen bij levering. Zodat de burger weet: ik heb gestort en betaald. Klaar! In plaats van hopen, dat hij het volgend jaar februari nog weet. Daarnaast vragen we het college en de raad om zich nog eens goed te beraden of het gaan gebruiken van de “druppel” en afrekenen achteraf wel zo’n goed systeem is. “Boter bij de vis” past ons inziens beter bij de Hollandse en ook Brabantse handelsgeest dan betalen op termijn. Dus uitstel en zo mogelijk afstel van dit rare systeem.

Hieronder de volledige tekst van de motie

Motie vreemd aan de dag: betalen bij levering.

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 28 maart 2019

Constaterend dat:

• invoering van de “druppel” in het afvalbeleid niet bepaald vlekkeloos is verlopen;
• sommige inwoners geen en andere meerdere “druppels” hebben ontvangen;
• dat bij veel inwoners heeft geleid tot onrust, onzekerheid en wantrouwen;
• informatieve bijeenkomsten deze gevoelens niet echt of maar deels hebben kunnen wegnemen;
• onduidelijk blijft of het systeem naar tevredenheid zal gaan werken.

Overwegende dat:

• wij als raad verantwoordelijk zijn voor goed werkende systemen;
• bij gebruik van de “druppel” de rekening pas na vele maanden in de bus valt;
• inwoners waarschijnlijk geen administratie gaan bijhouden van stortingen;
• moeilijk te controleren zal zijn of de rekening klopt en niet te bewijzen waar en wanneer mogelijke fouten gemaakt zijn;
• dat bij veel inwoners de vrees bestaat voor “spookrekeningen” en niet te corrigeren kosten;
• direct betalen na het storten van vuilnis op de gemeentelijke werven de voorkeur verdient boven betalen achteraf;

Verzoekt het college om:

1. het hele systeem van gebruik van de “druppel” bij storting op de werf voor dit jaar niet in te voeren, maar het bestaande systeem van betalen na levering te handhaven;
2. met de raad in overleg te gaan over de systematiek van betaling voor 2020 en verder.
en gaat over tot de orde van de dag.
Tip de redactie!