Schijndels Gilde gedenkt overleden gildeleden en gildeverwanten op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. zal Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel, al haar overleden gildeleden en gildeverwanten gedenken tijdens Allerzielen. Vanaf 16:00 uur zal het Gilde vanaf de pastorie van de H. Servatiuskerk in optocht vertrekken naar de begraafplaats aan de Rietbeemdweg. Hier zal bij de zerken gebeden worden, teksten die gemaakt zijn door pastoraal medewerker en tevens lid van het Gilde, de heer Anton Bijnen. Na de gebeden zullen er kaarsjes worden gezet op de zerken van de overleden gildebroeders, gildezusters en gildeverwanten. Ook zal er op het strooiveld kaarsjes met naamkaartjes worden gezet voor gildeleden die in het verleden zijn gecremeerd. Om 19:00 uur zal een delegatie van het Gilde aanwezig zijn tijdens de gebedsviering in de H. Servatiuskerk. Hier worden nogmaals alle overledenen tijdens Allerzielen, herdacht. Als er mensen zijn die óók hun dierbaren willen gedenken, mogen ze tijdens de optocht achter het Gilde aansluiten en bij aankomst op het kerkhof naar hun dierbare lopen om deze persoonlijk te gedenken.

 

Tip de redactie!