Minderjarigen (tussen 12-18 jaar) die vuurwerkoverlast veroorzaken, worden doorverwezen naar Halt. Dit betekent dat jongeren dan een taakstraf krijgen. De doorverwijzing gebeurt door de BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaren). Rond de jaarwisseling kan vuurwerk veel overlast tot gevolg hebben en gemeente Meierijstad doet er alles aan dit tot een minimum te beperken.

De politie en de BOA’s bezoeken de komende tijd verschillende hot-spots waar mogelijk vuurwerk
wordt afgestoken. Zij komen direct in actie als er meldingen binnen komen. Zoals gebruikelijk wordt een groot aantal afvalbakken tijdelijk dichtgemaakt of verwijderd.

Melding overlast

Vuurwerk mag zondag 31 december van 18.00 uur tot 02.00 uur afgestoken worden. De afsteektijden zijn landelijk vastgesteld en hierop wordt gehandhaafd. Naast de verwijzing van minderjarigen naar Halt, geldt voor iedereen algemeen een boete van € 100,00 als vuurwerk buiten deze tijden gebruikt wordt. Bovendien wordt het vuurwerk in beslag genomen. Schade aan het publiekelijk domein moet door de aansteker van het vuurwerk vergoed worden.

Overlast kunt kan gemeld worden via het reguliere nummer van de politie: 0900 – 8844.

Vuurwerkresten opruimen

De gemeente zorgt dat vuurwerkresten snel verwijderd worden. De meeste ongevallen met
vuurwerk gebeuren op Nieuwjaarsdag, als vuurwerk, dat nog niet is afgegaan opnieuw wordt afgestoken. De slachtoffers zijn meestal jongeren tussen de 10 en de 19 jaar. De gemeente vraagt ook aan inwoners van Meierijstad om vuurwerkafval direct te verwijderen. De plaatselijke vuurwerk-verkoopadressen stellen speciale afvalzakken ter beschikking. Deze kunnen in de maand januari gratis bij de gemeentelijke milieustraat worden afgeleverd.

Vuurwerk, Jaarwisseling
Tip de redactie!