Metalen verpakkingen mogen vanaf 1 februari bij plastic- en drankverpakkingen

logo Gemeente Meierijstad

Vanaf 1 februari 2020 mogen de inwoners van Meierijstad lege metalen verpakkingen sámen met plastic- en drankverpakkingen aanbieden in de daarvoor bestemde PD-zakken.
Ophaaldagen blijven hetzelfde als in 2019. De maatregel is een volgende stap in het terugbrengen van de hoeveelheid restafval in Meierijstad en meer hergebruik van grondstoffen.

Wethouder van Rooijen geeft aan dat Meierijstad er al langer op aanstuurt om van PD (plastic- en drankverpakking) naar PMD (plastic-, metalen- en drankverpakking) te gaan: “We zijn blij dat we daarover nu goede afspraken hebben gemaakt met onze inzamelaar van Kaathoven. Zij passen hun werkwijze en bedrijfsprocessen zo aan dat we onze inwoners maximaal helpen het restafval te verminderen. Metalen verpakkingen kunnen straks gewoon bij het PD; de huidige PD zakken kunnen daarvoor gebruikt worden en de ophaaldagen blijven zoals inwoners gewend zijn.” Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt de voorraad PD-zakken eerst nog opgemaakt, ook al kloppen de opschriften niet meer. Daarna komen er op alle afhaalpunten nieuwe PMD-zakken waar de juiste instructies en tips op vermeld staan.

Metaal scheiden loont!

Inwoners die metalen verpakkingen in de PMD-zakken aanbieden, hebben aanzienlijk minder
restafval. En dat betekent dat ze de grijze afvalcontainer minder vaak aan de straat hoeven zetten. Uiteindelijk merkt de inwoner dat in de portemonnee omdat er een prijskaartje hangt aan het aanbieden van de grijze bak. Wat betreft de metalen verpakkingen gaat het bijvoorbeeld om aluminium schaaltjes van maaltijden, conservenblikken, aluminiumfolie, blikjes van frisdrank of bier en waxinelichtcupjes. Het afval-abc op www.meierijstad.nl wordt aangepast aan de verandering. Inwoners kunnen dit hulpmiddel raadplegen als ze niet weten wat de juiste afvalstroom is voor een bepaald product.

Minder afkeur en schoner straatbeeld.

Omdat metalen verpakkingen binnenkort toegestaan zijn, zal er veel minder afkeur zijn.
Afgekeurde zakken die blijven liggen, roepen irritatie op bij de mensen die er tegenaan moeten kijken en leiden ook tot meer zwerfvuil. “We verwachten dat die problemen met deze nieuwe spelregels veel minder worden. Dat is voor iedereen een, bijkomend maar heel prettig, voordeel”, aldus de wethouder.

Nieuwe producten

Het metaal wordt na de sortering van het PMD hergebruikt. Het materiaal wordt omgesmolten en kan als grondstof opnieuw het productieproces in. Dat is veel gunstiger dan nieuwe grondstoffen winnen. Het winnen en produceren van aluminium kost maar liefst 20 maal meer energie dan hergebruik en omsmelten van aluminium. Van alle PMD dat nu wordt verwerkt, wordt ongeveer driekwart hergebruikt. De helft daarvan wordt weer gebruikt voor nieuwe verpakkingen. De andere helft kan niet meer worden gebruikt voor nieuwe verpakkingen, maar wel voor straatmeubilair zoals banken en paaltjes.
Tip de redactie!