Meierijstad steunt Huis en Erf bij renovatieplan woningen Hoevenbraak

Meierijstad steunt Huis en Erf bij renovatieplan woningen Hoevenbraak

Vorig jaar heeft Huis & Erf onderzoek gedaan naar de technische staat van de voormalige gemeentelijke woningen in Hoevenbraak en bij de bewoners geïnformeerd wat hun wensen zijn ten aanzien van die woningen. Uit onderzoek is gebleken dat de bewoners graag in de woningen blijven wonen en dat er geen directe noodzaak is om de woningen te slopen. Dit heeft er toe geleid dat Huis & Erf voor de zomer heeft besloten de karakteristieke woningen niet te slopen maar te gaan renoveren. Hierdoor kunnen de woningen tenminste 25 jaar mee.

Tijdpad
Over welke woningverbeteringen er uitgevoerd gaan worden is Huis & Erf nog met de bewoners in gesprek. De werkzaamheden zullen zo ingrijpend zijn dat bewoners tijdelijk ergens anders moeten gaan wonen. Het liefst in de eigen buurt. Om dit mogelijk te maken wil Huis & Erf wisselwoningen inzetten. Woningen in het complex waarvan nu de huur wordt opgezegd zullen als wisselwoning worden ingezet. Totdat de renovatie echt begint wil Huis & Erf deze woningen tijdelijk gaan verhuren. De gemeente heeft daarvoor een vergunning voor tijdelijke verhuur verstrekt. Het streven is erop gericht om in 2023 alle woningen gerenoveerd te hebben.

Huurprijzen

Met de renovatie worden de woningen verduurzaamd. Een betere technische staat, betere isolatie en meer comfort. De energielasten worden minder, de kwaliteit van de woningen wordt beter. Een daarbij passende hogere sociale huur om de investeringen gedeeltelijk te bekostigen is op zijn plaats. De gemeente heeft ingestemd met een dergelijke huurverhoging. De woningen blijven sociale huurwoningen.

Duurzaamheid

Eén van de belangrijke pijlers uit het collegebeleidsprogramma ‘De Mijlpalen van Meierijstad’ is duurzaamheid. “Wij nemen verantwoordelijkheid voor een gezonde, veilige en schone samenleving, nu en voor de toekomst. Meierijstad zijn we samen!” Bovengenoemde renovatie van de huizen in de wijk Hoevenbraak sluit naadloos aan bij deze ambitie.
Tip de redactie!