Meierijstad koploper leegstand Buitengebied

                       Lijst Blanco: “Snelle actie geboden!”

Lijst Blanco is geschrokken van de prognoses tot 2030 omtrent de toenemende leegstand in het buitengebied. De voormalige gemeente Veghel stond met 189.000 vierkante meter te verwachten leegstand al langer in de top 10 van alle Brabantse gemeenten.

Deurne voerde de lijst aan met 270.000 vierkante meter leegstand.

Na de fusie staat Meierijstad op 1 met 376.000 vierkante meter te verwachten leegstand. Dit zijn maar liefst 75 voetbalvelden. De op stapel staande provinciale eisen zullen dit aantal nog doen oplopen.

Woordvoerder Luc van den Tillaart (Lijst Blanco) “Leegstand leidt tot grote problemen. Naast de vele persoonlijke problemen noem ik hier: Verloedering, criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid.”

Hij vervolgt: “Een overheid die creativiteit vertoont, kan problemen voorkomen door passende herbestemmingen c.q. ontmantelingen. De roep om dergelijke oplossingen is groot. Dit blijkt eens te meer uit het feit dat vanuit de lokale ZLTO-afdelingen een document toegestuurd werd waarin dezelfde problematiek aan de orde komt. Van de betrokken wethouders verwachten wij dan ook een gespierde houding in deze. De tijd van rustig afwachten lijkt ons voorbij”.

Middels een tiental schriftelijke vragen wil Lijst Blanco onder meer weten wat het college voornemens is te gaan doen. Of het college van mening is dat met name de provincie de grootste veroorzaker is van de malaise en of dit bestuursorgaan niet ver achter blijft in compensaties.

Starterswoningen

Lijst Blanco merkt dat in den lande leegstand wordt opgelost met onder meer groepsaccommodaties, bed and breakfast, huisvesting voor arbeidsmigranten en vakantiewoningen. “Dan vragen wij ons toch af”, zo zegt Van den Tillaart, “waarom in passende gebieden zoals kernrandzones wel dure villa’s maar geen goedkope woonvormen voor bijvoorbeeld starters gebouwd kunnen worden”.

Dat laatste is een zwaar programmapunt bij de meeste partijen en Lijst Blanco geeft hier alvast een voorzet tot mogelijke oplossingen.

“Binnen 2 maanden willen wij van het College een notitie, waarin minimaal de vragen beantwoord zijn, zodat we in de Commissie en de Raad een gedegen discussie kunnen voeren.”

Vragen Lijst Blanco aan het college van B&W

Rapport Alterra over leegstand in het buitengebied
Tip de redactie!