2017 was een financieel gezond jaar voor Meierijstad. De gemeente en haar samenwerkingspartners hebben hard gewerkt aan de toekomst van gemeente Meierijstad. Het waseen jaar van verandering en ontwikkelen en vooral doen! Hierdoor konden veel activiteiten uit het collegewerkprogramma Mijlpalen van Meierijstad samen worden opgepakt en geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. 2017 was ook een jaar van werken aan een financieel evenwicht. En dat is gelukt! Er is een solide basis gelegd.

Eerste jaarrekening Meierijstad laat positief resultaat zien

De jaarrekening van de gemeente Meierijstad over het jaar 2017 laat een positief resultaat van ruim 21 miljoen euro zien. Het grootste deel (€ 16,8 miljoen) komt door een nieuwe wettelijke verplichting om de winst op de grondexploitatie eerder te nemen. Het overschot is verder te danken aan afgewogen financieel beleid en een aantal meevallers en uitgaven, die gepland stonden voor 2017 en doorgeschoven zijn naar 2018. Met het positieve resultaat wordt onze financiële basis verstevigd en worden toekomstige investeringen en bestedingen mogelijk gemaakt. Daarnaast is binnen het sociaal domein sprake van een overschot. Dat wordt meegenomen in de reserve voor het sociaal domein, zodat inwoners ook in de toekomst gegarandeerd zijn van kwalitatief goede sociale zorg vanuit de gemeente.

Zichtbare resultaten

Het positieve resultaat zorgt voor tevredenheid bij wethouder Jan Goijaarts (financiën): “Het huishoudboekje van de gemeente is op orde en nog belangrijker is dat we ons geld goed besteden. We hebben in 2017 goede stappen gezet bij het uitvoeren van de Mijlpalen van Meierijstad. Er is
flink geïnvesteerd in de groei van de economie, in de openbare ruimte, werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugd, onderwijs, cultuur en de duurzame ontwikkeling van Meierijstad. We hebben met dit college het afgelopen jaar een degelijk financieel beleid gevoerd, maar ook volop geïnvesteerd in Meierijstad. Hierdoor kunnen we blijven investeren in onze nieuwe gemeente; daar doen we het uiteindelijk allemaal voor”.

De jaarstukken staan op 2 juli op de agenda van de gemeenteraad.

 

Tip de redactie!