Meierijstad goed van start met huisvesten statushouders

Als het gaat om het huisvesten van statushouders is de gemeente Meierijstad bezig met een forse inhaalslag. Van de 124 statushouders die in de eerste helft van dit jaar moeten worden gehuisvest, heeft bijna 30 procent nu al onderdak. “De gezamenlijke fusiegemeenten hadden een forse achterstand. Die zijn we snel aan het inlopen. Een mooie start”, aldus wethouder Eus Witlox.

De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hadden een achterstand van 63 te huisvesten statushouders. Een van de oorzaken was dat vooral alleenstaanden zich aandienden. Voor hen was weinig passende huisvesting beschikbaar. Naast de achterstand ligt er de opdracht om voor de eerste helft van dit jaar nog eens 61 statushouders te huisvesten. Wethouder Eus Witlox: “We zijn nu goed op weg. Als het gaat om de statushouders die nog gehuisvest moeten worden, zijn we bovendien optimistisch. Onder meer omdat zich nu weer meer gezinnen melden. Deze kunnen wij makkelijker huisvesten omdat de woningvoorraad van de corporaties daar meer mogelijkheden voor biedt.’

Elke gemeente in Nederland krijgt naar rato van het aantal inwoners een opgave om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) te huisvesten. De gemeente Meierijstad heeft sinds 1 januari 2017 drie corporaties die betrokken zijn bij het huisvesten van statushouders: Wovesto, Huis en Erf en Area. Zij zorgen voor de spreiding van statushouders over hun woningvoorraad. Vluchtelingenwerk, de corporaties, maatschappelijke organisaties en de gemeente proberen er samen met omwonenden voor te zorgen dat statushouders snel kunnen integreren en participeren.
Tip de redactie!