Op dit moment zijn er al regels voor de voormalige gemeentes over hoe om te gaan met
paracommercie. Deze moeten nu gelijk getrokken worden voor Meierijstad, zodat voor alle
betrokken partijen duidelijk is wat er wel en niet mag.

Wat is paracommercie?

Als sportverenigingen, clubhuizen, wijkgebouwen, dorpshuizen etc. in eigen beheer een kantine
exploiteren waar tegen betaling alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dan noemen we dat
paracommerciële activiteiten. Volgens de Drank- en Horecawet moet de gemeente hier regels
voor opstellen. Dat is om oneerlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen.

Samen nadenken over de regels

Dat gelijk trekken van de regels wil de gemeente niet alleen doen. Ze wil, samen met de
paracommerciële instellingen en de commerciële horeca, bekijken welke afspraken er nodig zijn.
De betrokken partijen worden uitgenodigd om in een bijeenkomst met de gemeenteraad hierover
van gedachten te wisselen. Door hun wensen nu in beeld te brengen, kan straks een goede
belangenafweging gemaakt worden om te komen tot regelgeving op maat.

Hoe verder

Na deze avond wordt, met de opgehaalde informatie, een eerste opzet gemaakt voor de regels
waar iedereen zich uiteindelijk aan moet houden (verordening). De betrokken partijen worden
vervolgens weer gevraagd om als klankbord te fungeren voor de vervolgstappen om te komen tot
de definitieve regelgeving.

 
Tip de redactie!