De Statiegeldalliantie is een Nederlands-Belgisch initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. De alliantie pleit voor statiegeld op blikjes en petflesjes. Statiegeld kan zorgen voor minder zwerfafval en vervuiling van straten, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het afvalbeleid. Een besluit over de invoering van statiegeld is ook een zaak van de Tweede Kamer.

Meierijstad is één van de bijna tweehonderd gemeenten die zich hebben aangesloten bij de alliantie. Daarmee geeft de gemeente het signaal dat er snel duidelijkheid moet komen over invoering. Wethouder van Rooijen: “Zwerfafval is en blijft een groot probleem; dat ziet iedereen dagelijks. Op de jaarlijkse opschoondagen (dit jaar op 23/24 maart) schrik ik van de bergen blik en plastic. Met een statiegeldsysteem komen de blikjes en flesjes niet in de openbare ruimte terecht, wat minder zwerfafval betekent. Tevens kunnen de ingezamelde blikjes en flesjes dienen als grondstoffen voor nieuwe duurzame producten. Twee vliegen in één klap!”

Statiegeld

Tip de redactie!