Meierijstad: Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering

Op 23 februari a.s. is de commissievergadering voor Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering geagendeerd. Hieronder de agenda van deze vergadering die plaatsvindt in het Bestuurscentrum van Meierijstad (oude gemeentehuis van Sint Oedenrode). De commissie Mens en Maatschappij die ook voor deze avond op de agenda stond is komen te vervallen vanwege het gebrek aan agendapunten.

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: W. van Asseldonk

1 Opening en mededelingen

2 Vaststelling van de agenda

agenda 23 februari 2017.docx (271KB)

3 Spreekrecht

spelregels spreekrecht.docx (209KB)

4 Diverse benoemingen

4.a Commissieleden

Raadsvoorstel burgercommissieleden 9 maart 2017.docx (220KB)

4.b Waarnemend raadsvoorzitters

raadsvoorstel benoeming waarnemend raadsvoorzitters.docx (298KB)

4.c (plaatsvervangende) leden in Algemeen Bestuur diverse gemeenschappelijke regelingen

Raadsvoorstel bemensing gemeenschappelijke regelingen na college.docx (287KB)

5 Belastingen Meierijstad 2017

raadsvoorstel diverse belastingen.docx (339KB)

Verordening OZB Meierijstad 2017.docx (288KB)

Bijlage raadsvoorstel begroting OZB en en berekening tarieven.docx (396KB)

Verordening tot intrekking van de Verordeningen hondenbelasting Veghel en Schijndel.docx (188KB)

Wijzigingsverordening precariobelasting 2015 (Schijndel).docx (191KB)

Verordening tot intrekking van de Verordening parkeerbelastingen (Veghel).docx (187KB)

Wijzigingsverordening precariobelasting 2016 (Schijndel).docx (190KB)

Wijzigingsverordening verbrede rioolheffing (Schijndel).docx (268KB)

6 SluitingTip de redactie!