Eén lijn in leerlingenvervoer Meierijstad

Als het gaat om leerlingenvervoer hadden de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel elk een eigen verordening voor leerlingen. Wethouder Eus Witlox  wil graag voor het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe verordening Leerlingenvervoer voor Meierijstad.

‘Eigen kracht’ en ‘maatwerk’ zijn termen die in de drie voormalige gemeenten vanzelfsprekend waren. De beweging naar zelfredzaamheid in combinatie met het kijken naar kind, gezin en context worden gebruikt bij het beoordelen van aanvragen. De voorbereiding met de klankbordgroep van ouders is heel goed verlopen en de klankbordgroep heeft positief geadviseerd op de voorliggende verordening.

Enkele beleidskeuzen uit de verordening zijn:

Maximale reisduur

Naar de modelverordening van de VNG hadden de verordeningen van Veghel en Schijndel een maximale reisduur van 90 minuten. Sint-Oedenrode kent een maximale reisduur van 60 minuten, tenzij dit door de ligging en afstand niet redelijk is. Voorgesteld wordt om uit te gaan van een maximale reisduur van 90 minuten.

Leeftijdsgrens zelfstandig reizen

De gemeente kan bepalen wat de leeftijdsgrens is voor het acceptabel zelfstandig reizen. De gemeente Veghel hanteerde een leeftijdsgrens van 9 jaar, Sint-Oedenrode 11 jaar en Schijndel een grens van 12 jaar. In de praktijk wordt echter meer aangesloten bij de overgang van primair (speciaal) onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs. Voorgesteld wordt om de leeftijdsgrens van 12 jaar aan te houden. Veilig Verkeer Nederland adviseert ook een leeftijd van 12 jaar voor zelfstandig reizen.
Tip de redactie!