Korfbal Vereniging Schijndel, KVS,LogoOp zaterdag 16 februari heeft Moniek Voermans, projectmedewerker verenigingsarbitrage KNKV, het certificaat Arbitrageproof uitgereikt aan KVS’17. Met de certificering ‘Arbitrageproof’ wil KVS’17 haar vereniging bewust maken en helpen in thema’s als (sociale) veiligheid, sportiviteit en respect, als onderdeel van het gedachtengoed Korfbal Zichtbaar Sportief. KVS’17 zorgt hiermee voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie.

Om in aanmerking te komen voor de certificering ‘Arbitrageproof’ werd een masterplan arbitrage opgesteld en geïmplementeerd binnen de vereniging.

De vernieuwde arbitragecommissie verzorgt en organiseert jaarlijks diverse arbitrageopleidingen, met de daarbij behorende financiële middelen die jaarlijks in de begroting opgenomen wordt. Daarnaast is er een proactief beleid om alle leden boven de 14 jaar de spelregelkennis te laten vergroten. Ook worden de 10 goudenregels en gedragsregels actief onder de aandacht gebracht en wordt er toegezien dat daar naar gehandeld wordt. Ook zorgen zij voor voldoende gecertificeerde officials om alle wedstrijden op ieder niveau te leiden. Om dit te kunnen doen worden er jaarlijks bijscholingsavonden georganiseerd om meer kennis te laten opdoen over de korfbal(spel)regels. Om er voor te zorgen dat het arbitragebeleid blijft groeien wordt er periodiek tevredenheidsmetingen gehouden onder alle scheidsrechters.

KVS’17 is trots op alle scheidsrechters! Zonder scheidsrechter geen wedstrijd!

Wil je meer weten over KVS’17 neem contact met ze op via info@kvs17.nl

KVS Arbitrageproof

 
Tip de redactie!