Op woensdag 12 juni aanstaande wordt de nieuwe Kunststichting Meierijstad officieel opgericht.

Kunststichting Meierijstad wordt de opvolger van Kunststichting Sint-Oedenrode. Het was een wens van het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad een kunststichting voor geheel Meierijstad op te richten naar voorbeeld van Kunststichting Sint-Oedenrode.

De kunststichting adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd op het gebied van het realiseren van kunst in de openbare ruimte van Meierijstad. Daarnaast realiseert de stichting, al dan niet in opdracht van de gemeente, zelf ook nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. De onafhankelijke stichting is hierbij verantwoordelijk voor het gehele proces, van schets tot realisatie. Na realisatie wordt het beheer en onderhoud van het kunstwerk overgedragen aan de gemeente.

De nieuwe kunststichting heeft 6 bestuursleden, afkomstig uit diverse kernen van de gemeente Meierijstad. Nu de bestuursleden bekend zijn, gaat de stichting aan de slag met het maken van een nieuw kader voor kunst in de openbare ruimte dat passend is bij Meierijstad. De stichting wil in ieder geval ondernemend zijn. Daarbij stoelt men op de ervaringen van Kunststichting Sint-Oedenrode van de afgelopen 25 jaar.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Joost van Dijk (Voorzitter)
Frank Bax (Penningmeester)
Harrie van den Brand (Secretraris)
Annemieke van de Ven (Lid)
Daan Hermes (Lid)
Henk Wittenberg (Lid)
Tip de redactie!