Jongeren welkom bij het laser- en handboogschieten!

Zondag 8 september is Gilde Sint Catharina en Barbara aan de beurt om de Kringdag van de acht Gilden uit de Dommelgroep te organiseren. De 8 gildes beginnen de dag onder het genot van een kopje koffie of thee. De Gilden zullen daarna om circa 9.45 uur in optocht vanaf het Spectrum naar de Sint Servatius kerk lopen op de markt voor een feestelijke eucharistieviering door bisschop De Korte en pastoor Joe. Na de mis (circa 11.00 uur) lopen alle acht Gilden weer in een grote en beslist mooie optocht vanaf de markt richting Spectrum.

Massale opmars speciaal voor u als toeschouwer om circa 12.00 uur op Gildeterrein

Voordat de wedstrijden gaan beginnen zal op de gildeaccommodatie aan de Rooiseheide 10 (weg tegenover de Jumbo in) de massale opmars plaatsvinden. Zeer de moeite waard om dit eens te bekijken. De vaandeldragers, tamboers, koningen, vendeliers en bazuinblazers zullen allen tegelijk opkomen waarna gevendeld zal worden en de tamboers en de bazuinblazers hun beste tonen zullen laten horen. Na het Wilhelmus zal de voorzitter van kring Dommelgroep de kringdag officieel openen waarna de wedstrijden zullen aanvangen na de toost van de erewijn. De wedstrijden gaan over het: koningschieten, kruisboogschieten, geweerschieten, jeu de boules, vendelen, tamboer spelen en bazuinblazen. De winnaars gaan met een schildje of prijzen in natura naar huis.

Laserschieten en Handboogschieten (jeugd) kunnen deelnemen.

Ook  jongeren – en dat is nieuw – die geen lid zijn van het gilde, kunnen gratis deelnemen aan het laser- en handboogschieten. Deze gaan allen naar huis met een certificaat en misschien wel een prijsje. Versnaperingen voor jong en oud zijn volop te verkrijgen. Eenieder is op ons terrein welkom om deze gildedag bij te wonen en we hopen u dan ook in grote getale te zien, vooral de jeugd.
Tip de redactie!