Het Elde College en de gemeente Meierijstad organiseren op woensdag 7 maart een Politieke Jongerendag, voor de eerste keer in Meierijstad. Dit in navolging van de Politieke Jongerendag in de voormalige gemeente Schijndel.

Aan de dag doen ruim 60 leerlingen van het Elde College mee. Een dag lang gaan zij aan de slag met lokale politiek, door zelf met plannen te komen binnen het thema ‘Samen in Meierijstad’. Voor het uiteindelijke plan is € 1.900,- beschikbaar gesteld door gemeente en Elde College.

De dag is erop gericht om jongeren kennis te laten maken en meer te betrekken bij de politiek. Tijdens deze dag gaan leerlingen in gesprek met raadsleden, commissieleden en ambtenaren om zo te komen tot een concreet plan. Ook gaan ze met elkaar in debat. Zo ervaren ze wat het is om een plan te onderbouwen en te verdedigen.

De werkdag begint om 9 uur en duurt tot 17.00 uur.

Locatie:

bestuurscentrum Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.

Programma:

09.00 uur: Opening door burgemeester Van Rooij
10.00 uur: Gespreksronde met raadsleden
14.30 uur: Bijzondere commissievergadering

Commissievergadering

’s Middags is er een bijzondere commissievergadering, waarin de leerlingen de gemeenteraad adviseren over de besteding van het budget. Het plan dat op de meeste steun kan rekenen wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Een unieke kans om, als jongere daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. De commissievergadering wordt voorgezeten door de heer Van der Aalsvoort, waarnemend raadsvoorzitter.

Uitnodiging

U bent van harte welkom om bij de bijzondere commissievergadering aanwezig te zijn. Dat geldt ook voor
de opening en de gespreksronde.
Tip de redactie!