Op  woensdag 7 december aanstaande houdt de gemeente Schijndel in samenwerking met het Elde College de Politieke Jongerendag. Dit keer voor de laatste keer in de gemeente Schijndel. Aan dit project doen zo’n 50 leerlingen van het Elde College mee. Zij gaan zich een dag lang op het gemeentehuis bezighouden met lokale politiek. Zij doen dit door concrete plannen te bedenken in het kader van het thema ‘Meierijstad’. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van € 1.150,00 vrijgemaakt. Het Elde College legt nog een bedrag van € 750,00 bij zodat voor het uiteindelijke projectvoorstel een bedrag van  € 1.900,00 vrijkomt.

 Het doel van de Politieke Jongerendag is jongeren meer te betrekken bij de politieke besluitvorming door ze zelf met de politiek aan de slag te laten gaan. Tijdens de werkdag in het gemeentehuis zullen de leerlingen gesprekken voeren met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen over het thema: ‘Meierijstad’.  Deze confrontatie draagt ertoe bij dat de leerlingen hun projectvoorstellen goed kunnen onderbouwen.

Commissievergadering

‘s Avonds zullen de leerlingen in een bijzondere commissievergadering de gemeenteraad adviseren over de besteding van het budget. Het project dat met meerderheid van stemmen wordt aangenomen zal door de gemeente uitgevoerd worden. Een unieke kans om, als jongere daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

Publieke tribune

De werkdag duurt van 9.00 tot 21.00 uur. De dag wordt geopend door burgemeester J. Eugster.  De bijzondere commissievergadering wordt vanaf 19.00 uur voorgezeten door de burgemeester. Belangstellenden zijn ‘s avonds van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen.
Tip de redactie!