Inwoners Meierijstad mogen meedenken over afvalinzameling en riolering

logo MeierijstadDe gemeentes Schijndel Sint-Oedenrode en Veghel hebben in juni een enquête uitgezet, waarin inwoners hun wensen konden aangeven op het gebied van afvalscheiding en riolering. De uitkomsten van het onderzoek zijn bekend en worden gebruikt voor de voorbereiding van het nieuwe afval- en het gemeentelijk rioleringsplan voor toekomstig Meierijstad. Tijdens drie inwonersavonden worden de resultaten gepresenteerd aan de inwoners en kunnen de bewoners meepraten- en denken over het toekomstige afval- en rioleringsbeleid.

Data inwonersavonden

In iedere gemeente van het toekomstig Meierijstad vindt een inwonersavond plaats.

  • 19 september om 20.00 uur in het gemeentehuis in St. Oedenrode
  • 26 september om 20.00 uur in ’t Spectrum in Schijndel
  • 5 oktober om 20.00 uur in Veghel (locatie volgt)

Bereik enquête

Voor het behalen van een zo groot mogelijke uitkomst zijn uit de drie gemeentes, door middel van een aselecte keuze, 4.500 adressen geselecteerd. Parallel daaraan is de enquête op internet gezet. Ook zijn, eind juni op een aantal locaties, enquêteurs de straat op gegaan om op bijvoorbeeld markten en winkelcentra in de drie gemeenten de enquête af te nemen. Op deze manier kon de enquête door iedereen ingevuld worden.

Volgende stap

Uiteindelijk wordt door de nieuwe gemeenteraad van Meierijstad, mede op basis van de inwonersraadpleging, een keuze voor een herzien afval- en rioleringsbeleid gemaakt.

Tip de redactie!