IEDEREEN is van harte welkom bij ‘Eerde Grenzeloos’, een unieke historische gebeurtenis in het kerkdorp Eerde

Voor wie toegankelijk?      

Voor iedere belangstellende, jong én oud

Gaat de gebeurtenis altijd door? 

Ja, ook bij slecht weer gaat deze gebeurtenis, in het kerkgebouw, door.

Wat bedraagt de toegangsprijs?  

Zowel het feestelijk programma op het plein voor de kerk als in het kerkgebouw is voor iedereen gratis toegankelijk.

Door wie georganiseerd?     

Door de werkgroep Eerdelogie van de dorpsraad van Eerde.

Wat is de aanleiding?   

Eerde gaat eindelijk deel uitmaken van één gemeente. Op 1 mei jl. was het precies 50 jaar geleden, dat in Eerde reeds een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden waarbij de huidige gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode betrokken waren. In dit kader zijn de afgelopen weken in Eerde de oude gemeentegrenzen – letterlijk – weer zichtbaar gemaakt. Zo wordt vanuit de historie duidelijk gemaakt, dat ‘grensoverschrijdend’ werken door Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode al vijf decennia in en rond Eerde heeft plaatsgevonden. Deze gang van zaken kan daarmee symbool staan voor de toekomst van alle kernen van Meierijstad.

Waar vindt deze gebeurtenis plaats?  

In het kerkdorp Eerde, in het hart van Meierijstad.

Wanneer?          

A.s. zondag 6 november om klokslag 11:00 uur.

Waar?             

Op het plein voor de kerk van Eerde.

Daarbij zijn aanwezig:

 jettey-eugster  marcel-fra%cc%88nzel  peter-maas
Mevrouw Jetty Eugster

burgemeester Schijndel

De heer Marcel Fränzel

burgemeester Veghel

De heer Peter Maas

burgemeester Sint-Oedenrode

De burgemeesters vertrekken om klokslag 11:00 uur ieder apart vanaf een locatie die voor 1 mei 1966 deel uitmaakte van de gemeente Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode op weg naar …..

Burgemeester Jetty Eugster volgt de route Kapelstraat (vanaf de molen) – kerkplein.

Burgemeester Marcel Fränzel volgt de route Veerdonkstraat – Kapelstraat – Capellevelt – kerkplein.

Burgemeester Peter Maas volgt de route Sint Antoniusplein – Bergweg – Busstraat – Boomstraat – Kapelstraat – kerkplein

Zij worden daarbij voorafgegaan door de vier gilden van de toekomstige gemeente:

 gilde-sint-barbara  gilde-catharina-en-barbara
Gilde ‘Sint Barbara’

uit huidige gemeente Veghel

Gilde ‘Sint Catharina en Barbara’

uit huidige gemeente Schijndel

gilde-sint-joris gilde-onle-lieve-vrouwe-en-catharina
Gilde ‘Onze Lieve Vrouwe en Catharina’ uit voormalige gemeente Erp Gilde ‘Sint Joris

uit huidige gemeente Sint-Oedenrode

…. één nieuwe gemeente (Meierijstad).

Verder worden zij vergezeld door het Airborne Comité, Stichting Eerdse Molen en Stichting Koeveringse Molen. Bij deze gebeurtenis zullen verder o.a. aanwezig zijn vertegenwoordigers van de heemkundekringen, dorps- en wijkraden en politieke partijen uit de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Op het kerkplein zullen de drie burgemeesters elkaar ontmoeten, de in de afgelopen weken in Eerde opnieuw zichtbaar gemaakte oude gemeentegrenzen bekijken en een informatiebord over de geschiedenis van Eerde onthullen. Daarna volgt een reveille door de trompettisten Pierre van de Burgt, Jan Gloudemans, Henk en Johan Zegers. Vervolgens zal er een vendelhulde door de gilden te zien zijn.

Daarna wordt het programma feestelijk vervolgd in het kerkgebouw. Daar zal o.a. informatie gegeven worden over de geschiedenis van Eerde door:

 

 martien-van-asseldonk
De heer Martien van Asseldonk, historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van Veghel en zijn kerkdorpen.

De informatie zal afgewisseld worden met zang door koor Cantado, muziek van EDB en een sensationele dans van Dansrijk waarbij het samengaan van de drie afzonderlijke gemeenten tot Meierijstad centraal zal staan.

Voor kinderen uit de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode is er een kleurwedstrijd. De kleurplaten kunnen a.s. zondag om 10:45 uur in het kerkgebouw bij de jury worden ingeleverd. De prijsjes worden tijdens het feestelijk programma in de kerk uitgereikt door de drie burgemeesters. Kleurplaten kunnen worden aangevraagd via dorpsraad@eerde-meierijstad.nl

Na afloop is er koffie of thee met iets lekkers voor álle aanwezigen.

Tip de redactie!