Elde College gaat geld ophalen voor de Vincentiusvereniging

Logo Elde College

Net als vorig jaar zullen de leerlingen van het Elde College geld inzamelen voor het project ‘Ieder kind telt’ door middel van een kerstwalk op vrijdagochtend 20 december. De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 (en leerjaar 3 van locatie Sint-Michielsgestel) wandelen een vooraf bepaalde tocht in de omgeving van Schijndel en Sint-Michielsgestel waarvoor ze eerder sponsors hebben gezocht. Het project ‘Ieder kind telt’ wordt uitgevoerd door de Vincentiusvereniging en in het bijzonder door de vrijwilligers van de Commissie Bijzondere Zorg. De via de sponsorloop opgehaalde middelen komen beschikbaar aan gezinnen van wie de ouders nauwelijks financiële middelen bezitten om hun kinderen zonder zorgen deel te laten nemen aan het onderwijs.

Nieuw: gezellige kerstmarkt op ‘t Elde

Naast de kerstwalk is er op vrijdag 20 december ook een gezellige kerstmarkt met kraampjes in de aula van het A-gebouw in Schijndel. Naast spullen die onze eigen leerlingen hebben gemaakt, zal ook de Vincentiusvereniging aanwezig zijn met een kraampje. De kerstmarkt is voor leerlingen van leerjaar 1 en 2 en hun ouders/verzorgers.

Project Ieder kind telt

Kinderen (en hun ouders) die in armoede leven, ondervinden dusdanige zorgen en stress dat hun gewenste schoolontwikkeling hierdoor in de weg wordt gestaan. Met de opbrengst van de Kerstactie willen het Elde College en de Vincentiusvereniging voor zoveel mogelijk kinderen die leven rondom de armoede grens deze zorgen verminderen. De ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die via een Schijndelse onderwijsinstelling:

– vanuit groep 8 naar het voorgezet onderwijs gaan
– op het voorgezet onderwijs zitten
– of vanuit het voortgezet onderwijs een goede start moeten maken in het vervolgonderwijs.

De commissie Bijzondere Zorg gaat in gesprek met ouders en leerlingen om de juiste vorm te bepalen hen te ontzorgen. Het accent zal liggen op duurzame hulp in de vorm van bijvoorbeeld:

– Benodigdheden voor en rondom school; het gaat hier vooral om kosten die niet op een andere wijze vergoed worden zoals een bureau, kaftpapier, pennen, schriften, rekenmachine, laptop, schoolkosten, kluisje, en het kunnen printen.
– De ouderbijdrage betalen.
– Zorgen dat zij op een fiets naar school kunnen.
– Betalen van de vervoerskosten, bijvoorbeeld bij het bezoeken van open dagen
– Zorgen dat zij kunnen sporten, omdat ontspanning noodzakelijk is.
Elde-College-kerst

Tip de redactie!