Hogere waardering voor gemeente Meierijstad in cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmo ondersteuning regelmatig te monitoren. Het is daarnaast een verplichting vanuit het Rijk. Elk jaar vindt er een Cliëntervaringsonderzoek plaats. De ondervraagde burgers zijn opnieuw tevreden over de Wmo- ondersteuning. Doordat de ondersteuning aansluit bij de hulpvraag, kunnen klanten zich beter redden en ervaren zij een betere kwaliteit van leven. De ondersteuning en het effect van de ondersteuning wordt in Meierijstad hoger
gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde.

Excellente dienstverlening

Wethouder Rik Compagne: “Het onderzoek laat zien dat de Wmo- dienstverlening door onze klanten goed gewaardeerd wordt. Dit is een groot compliment voor de WmoKlantmanagers die dagelijks klantcontact hebben. Toch ben ik ervan overtuigd dat het altijd nog beter kan. Als Meierijstad streven wij naar excellente dienstverlening. Wij kijken dan ook wat wij nog verder kunnen verbeteren”.

Aandachtspunten

Er zijn een paar aandachtspunten. Zo geeft de klant aan dat hij iets minder snel werd geholpen dan in 2017. Een verklaring voor de langere wachttijd zou de komst van het abonnementstarief kunnen zijn. Het signaal is gedeeld met Toegang en de aanbieders. Ook is er een aandachtspunt op het gebied van cliëntondersteuning. De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning is t.o.v. 2017 gedaald en ligt nu in lijn met de referentiegroep. Het is onduidelijk waarom de bekendheid gedaald is. Omdat Cliëntondersteuning ontzettend belangrijk is, streven wij naar een hogere bekendheid dan gemiddeld. Daarom worden er extra ingezet op communicatie.

Zorg

Eigen kracht

De Wethouder vervolgt: “Onze Wmo-klantmanagers werken al jaren op een ‘gekantelde’ manier: niet de aanvraag staat centraal, maar de vraag van de klant. Thuis bij de klant wordt niet alleen de hulpvraag in kaart gebracht, maar er worden veel meer onderwerpen
besproken. Wat kan de klant wel en niet (meer) en waarom. Daarna wordt gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing. Zo zijn er vaak wel mensen in de nabije omgeving die een handje willen helpen. Nu lijkt het misschien dat iedereen het allemaal zelf op
moet lossen, maar dat is niet zo. Veel mensen krijgen ook nog een individuele voorziening. Deze sluit goed aan waardoor de meeste klanten een betere kwaliteit van leven ervaren.“

Over de Wmo

Iedereen zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren en laten wonen waar hij/zij zich prettig voelt. Dat is niet alleen het streven van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook van de gemeente Meierijstad. Daarom zorgt de gemeente voor
voorzieningen waar alle mensen gebruik van kunnen maken. Dus óók mensen die daarbij wat extra hulp nodig hebben.
Tip de redactie!