Hart voor Schijndel wil aanpassing APV ivm nieuwe Wet aanpak Woonoverlast (WaW)

hart voor schijndel logo

De fractie van Hart voor Schijndel heeft een vraag gesteld aan het college mbt de nieuwe Wet aanpak Woonoverlast die per 1 juli is ingegaan. Deze wet geeft de burgemeester meer bevoegdheden als er sprake is van overlastgevende bewoners voor hun buren of voor hun buurt. Voor huurders was er sprake van een soortgelijke wetgeving. Hier kon de woningbouwvereniging naar de rechter stappen om overlastgevende bewoners van hun huurhuizen uit hun huis te laten zetten. In de nieuwe wet kan de burgemeester ook maatregelen nemen tegen eigenaren van koopwoningen die (veel) overlast bezorgen aan hun buren of buurtgenoten.  Om dit te kunnen regelen dient te gemeenteraad echter wel een specifieke verordening aan te nemen, zodat de burgemeester deze bevoegdheden krijgt. Daarover heeft Hart voor Schijndel de volgende vraag gesteld:

Is het College voornemens de gemeenteraad een voorstel aan te bieden om de Algemene plaatselijke verordening (Apv) aan te passen, zodat de burgemeester gebruik kan maken van de bevoegdheden die de nieuwe Wet aanpak woonverlast (Waw) vanaf 1 juli a.s. biedt? Zo ja, weet het College al wanneer dit gaat gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Hart voor Schijndel verwacht snel antwoord voor het college te ontvangen.

Tip de redactie!