Harmonisatie voor oud papierinzameling in Meierijstad een feit

logo Gemeente Meierijstad

Donderdag 29 november vond de 3e collectieve bijeenkomst plaats over de inzameling van oud papier in Meierijstad. Samen met de verenigingen die het oud papier inzamelen in Meierijstad zijn de vergoedingen, die zij ontvangen, voor 2019 geharmoniseerd. Met als resultaat, witte rook uit de schoorsteen!

Tevreden met gemaakte afspraken

Dankzij een stevig participatietraject, zijn zowel de verenigingen als de gemeente tevreden met de afspraken die gemaakt zijn voor het inzamelen van oud papier in 2019. Alle verenigingen behouden hun huidige inzamelgebied en zetten hun huidige inzamelmethode (halen en/of brengen) voort in 2019. De manier van vergoeden is voor alle verenigingen geharmoniseerd. Tijdens de drie bijeenkomsten stond alleen de stip op de horizon getekend. Dit gaf de verenigingen de ruimte om een voor hen werkende oplossingsrichting te schetsen. Uiteindelijk is gekozen voor één vaste vergoeding per ton papier. Dit gaat in op 1 januari a.s.

Inzameling oud papier

De inzameling van oud papier wordt op dit moment in totaal door 47 verenigingen en basisscholen uitgevoerd. Het gaat om buurt-, carnavals-, muziek- en sportverenigingen en ouderenraden van basisscholen. De inzameling van oud papier levert hen extra inkomsten op. Wethouder van Rooijen merkt op dat die inkomsten nog omhoog kunnen. “Helaas verdwijnt nog zo’n 15 kg papier per inwoner per jaar in het restafval. Dit is jammer voor de verenigingen want zij lopen inkomsten mis. Maar het is ook nadelig voor inwoners die papier nog bij het restafval gooien want zij zijn duurder uit; voor het restafval moeten zij immers betalen. Papier kan bovendien prima gerecycled worden. Iedereen profiteert er dus van als we papier nog beter scheiden; mens én milieu!”

recycling, oud-papier
Tip de redactie!