GGD: Ouders maken gezondere keuzes voor hun kind

Dat blijkt uit de Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017 van de GGD Hart voor Brabant. Het onderzoek laat zien dat kinderen in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant ten opzichte van negen jaar geleden meer bewegen en gezonder eten. Ook zijn ouders zich meer bewust van de schadelijke effecten van roken en alcohol en de invloed van hun eigen gedrag op de gezondheid van hun kinderen. Zo roken zij minder vaak in huis in het bijzijn van hun kind.

 Jeugdmonitor 0-11 jaar uitgevoerd in najaar 2017

De GGD Hart voor Brabant onderzocht in het najaar van 2017 hoe het is gesteld met de leefstijl en gezondheid van kinderen van 0-11 jaar. Bijna 13.000 ouders in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant vulden de vragenlijst in. Met deze gegevens kunnen gemeenten en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van kinderen te verbeteren.

Kinderen bewegen meer

Het percentage kinderen dat minstens 2 keer per week buiten school sport is tussen 2008 en 2017 toegenomen van 34% tot 42%. Van de kinderen sport 30% meer dan 3 uur in de week, in 2008 was dat nog 20%.

Eten en drinken gezonder

Kinderen drinken meer water en minder suikerhoudende dranken. In 2013 dronk 55% van de kinderen dagelijks minimaal één glas water of thee zonder suiker, in 2017 is dit 70%. In 2013 dronk 79% maximaal 2 glazen suikerhoudende drank per dag, nu is dit toegenomen tot 88%. We zien hierin nog wel verschillen tussen hoger en lager opgeleide ouders. Kinderen van hoger opgeleide ouders drinken meer water en minder suikerhoudende dranken. Verder zien we dat 91% van de kinderen hooguit twee zoete of hartige tussendoortjes per dag eten. In 2013 was dit 86%.

Meeste ouders houden toezicht op online gedrag van hun kind

Van de 8- t/m 11-jarige kinderen heeft 71% een eigen smartphone of tablet. Het dagelijks beeldschermgebruik van kinderen in deze leeftijdsgroep ligt voor ruim een kwart op meer dan 2 uur. Het merendeel van de ouders maakt met hun kind afspraken over het gebruik van internet en sociale media en praat met het kind over zijn of haar gedrag online.

Ouders meer bewust van schadelijkheid roken en alcohol op jonge leeftijd

Ouders zijn zich meer bewust van de schadelijke effecten van alcohol en roken bij hun kinderen. Dat uit zich op verschillende manieren. Zo roken zij minder binnenshuis waar het kind bij is, in vergelijking met voorgaande jaren. Volgens het onderzoek roken lager opgeleide ouders duidelijk nog vaker binnenshuis (11%), dan hoger opgeleide ouders (2%). Als het gaat om het percentage ouders dat dagelijks roken onder de 18 jaar acceptabel vindt, zien we een vergelijkbaar verschil tussen hoger en lager opgeleide ouders (3% vs. 6%). Bij het alcoholgebruik van kinderen zien we het tegenovergestelde. 72% van de hoger opgeleide ouders is van mening dat het eerste slokje alcohol mag worden gedronken voor de 18e verjaardag. Van de laagopgeleide ouders is dit 47%.

Meer weten?

Wil jij ook de overige resultaten van de Jeugdmonitor bekijken? Dat kan op www.Brabantscan.nl.

Hier zijn ook resultaten te vinden per gemeente en wijk.

Jeugd, Mobiel
Tip de redactie!