Gemeente Meierijstad coulant met legesheffing bij verzetten of annuleren huwelijk of partnerschapsregistratie

logo Gemeente Meierijstad

Vanwege de coronacrisis worden voorgenomen huwelijken of partnerschapsregistraties geannuleerd of verzet. Voor het aangaan van een huwelijk of partnerregistratie zijn leges verschuldigd aan de gemeente. Omdat in dit geval zou heffing van de leges onredelijk en onwenselijk zijn omdat deze situatie niet te voorzien is geweest voor de bruidsparen en aanstaande partners. In deze gevallen heeft het college van B&W de bevoegdheid om een coulanceregeling te hanteren om onbillijkheden te voorkomen. Het college heeft dan ook besloten om per ommegaande een coulanceregeling  legesheffing toe te passen als voorgenomen huwelijken of partnerschapsregistraties geannuleerd of verzet worden ten gevolge van de coronacrisis.