logo Gemeente Meierijstad

Op woensdag 27 februari is er vanaf 19.30 uur een (openbare) raadsvergadering. Deze vergadering wordt zoals gebruikelijk gehouden in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode.

Op de agenda staat:

• Tijdelijke toelating raadslid
• Benoeming burgercommissielid

Daarnaast neemt de raad besluiten over diverse onderwerpen. Deze zijn op 21 februari in de commissies behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht hoe de agendapunten te behandelen (hamer- of bespreekstuk).

Hamerstukken:

• Bestemmingsplan ‘Veghel-Noord, herziening Geerbosch 6a en Spoorlaan ong.’
• Wijziging statuten stichting Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel
• Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 met betrokken gemeenten
• Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid
• Beheerstrategie verhardingen 2019-2023
• Beheerstrategie civiele kunstwerken 2019-2027
• Vrijstelling leges voor non-profit instellingen

Bespreekstukken:

• Centrumregeling regio Meierij Wmo 2020 met betrokken gemeenten
• Beleidsnota re-integratiebeleid Participatieweg IOAW/IOAZ gemeente Meierijstad
• Citymarketingbeleid

Let u er op dat de vergadering op een woensdag is en niet op de gebruikelijke donderdag.

Livestream/terugkijken

U kunt de vergadering ook thuis live volgen via de livestream (m.u.v. agendacommissie) www.meierijstad.nl/videoregistraties.

De vergadering is daar ook terug te kijken. Dat geldt ook voor de commissievergaderingen van 21 februari.

Gemeente-Meierijstad_raadsvergadering
Tip de redactie!