Gemeente Schijndel stelt tarieven milieustraat ongewijzigd vast voor 2017

logo-gemeente-schijndel

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de tarieven voor de milieustraat vastgesteld. Met het oog op de fusie tot de gemeente Meierijstad zijn deze ook voor 2017 vastgesteld. Ten opzichte van 2016 zullen deze tarieven gelijk blijven. Dit omdat in 2017 de wijze van afvalinzameling nog niet gewijzigd zal worden.

 

Tip de redactie!