Gemeente Meierijstad versterkt basisteams Jeugd en Gezin

Gemeente Meierijstad versterkt basisteams Jeugd en Gezin

De basisteams Jeugd en Gezin (BJG) zijn nu bijna 3 jaar aan het werk in Schijndel, SintOedenrode en Veghel. De teams hebben hun plek gevonden en samenwerkingsafspraken gemaakt.

Ontwikkelingen

Gemeente Meierijstad gaat de basisteams Jeugd en Gezin uitbreiden omdat de werkzaamheden toenemen. Dit is een hele positieve ontwikkeling, waar we veel in hebben geïnvesteerd.

  • Ouders en kinderen weten steeds beter de weg naar de basisteams te vinden.
  • Het aantal complexe situaties neemt toe, waar meer tijd en inspanning vanuit medewerkers van de basisteams voor nodig is.
  • We investeren maximaal in preventie.
  • We werken nadrukkelijk samen met huisartsen en zorgaanbieders.
  • We bieden als professionals zelf meer ondersteuning aan gezinnen.

Wat doet een basisteam Jeugd en Gezin?

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van jeugdhulp. In Meierijstad hebben we daarvoor drie Basisteams Jeugd en Gezin (BJG). Hier kunnen ouders, jongeren, professionals of vrijwilligers terecht met vragen over opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren tot 23 jaar. In het basisteam Jeugd en Gezin werken jeugdprofessionals met verschillende deskundigheid (psychosociaal, psychiatrie, medisch etc) samen om zorg op maat te leveren.
Tip de redactie!