Gemeente Meierijstad subsidieerd Seniorenraad ook in 2018 en 2019

Seniorenraad_Meierijstad, logo

In 2017 is de Seniorenraad Meierijstad opgericht. Aan de Seniorenraad is in 2017 een
eenmalige subsidie toegekend om de oprichting en de eerste activiteiten mogelijk te
maken.

Op 2 november 2017 is met de Seniorenraad een convenant getekend waarin de
samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.

Omdat de Seniorenraad voor de gemeente Meierijstad een belangrijke samenwerkingspartner is, stemt het college in met het toekennen van een subsidie aan de Seniorenraad voor het jaar 2018 en 2019.

Senioren, algemeen

Tip de redactie!