Gemeente Meierijstad reikt verkeersveiligheidscertificaten uit aan kinderdagverblijven

Wethouder Harry van Rooijen reikt op woensdag 21 februari het verkeerscertificaat “GroenLicht!” uit aan maar liefst 7 kindcentra in Meierijstad. Zij ontvangen dit certificaat of label
omdat ze op meerdere manieren hebben laten zien dat zij zich structureel inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid van jonge kinderen en daar ook de ouders bij betrekken.

Verkeerslabel of verkeerscertificaat

Dit jaar gaat het om de kinderopvangcentra De Plu de Kikker en de Zonnestraal in Schijndel; DePlu de Vlinder in Zijtaart en Villa Vrolijk in Veghel. Bij de peuterspeelzalen worden SPV Nijntje Pluis en Timpe Tampe, beiden in Veghel, beloond. Kinderdagverblijf HaGu ’t Leeuwtje in Veghel spant de kroon. Zij hebben vanuit het eerder verworven certificaat nu het excellent-label verdiend. Dit wordt straks zichtbaar gemaakt door een plaquette op de gevel van het pand.

Jong geleerd is…

De gemeente Meierijstad zet in op verkeersveiligheid voor alle inwoners en vergeet daarbij de jongste inwoners niet. Jonge kinderen van 0-4 jaar pikken ongemerkt veel op over verkeersregels
en gedrag in het verkeer. Of het nu in de wandelwagen, op de fiets of in de auto is, vanaf het moment dat ouder en kind samen buiten zijn, zijn ze automatisch ook verkeersdeelnemer. Het is
daarom zinvol om al met jonge kinderen én ouders aan de slag te gaan rondom het thema verkeer. Gemeente Meierijstad is een van de elf Brabantse gemeenten die het voor organisaties voor
kinderdagopvang voor 0 tot 4 jarigen en peuteropvang mogelijk maakt om zich te certificeren voor verkeersveiligheid. Zij krijgen hierbij ondersteuning van Edux Onderwijspartners.
Tip de redactie!