Gemeente Meierijstad – preventieve bestrijding eiken processierups

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups preventief. De eikenbomen op risicolocaties worden bespoten met een biologisch middel. Op deze manier draagt de gemeente bij aan de beheersing van de eikenprocessierups en een beperking van de klachten.

Hoe gaan we te werk?

Eind april / begin mei wordt een preventieve bestrijding uitgevoerd met een bacteriepreparaat. Dit is het moment dat de rupsen uit de eitjes komen. Door de grote vraatzucht van de larven is bespuiting in deze periode zeer effectief. In totaal worden ruim 8000 eikenbomen bespoten met een bomennevelspuit. Deze bomen staan op risicolocaties, langs doorgaande wegen en op plaatsen waar veel mensen verblijven, fietsen of wandelen. Het is niet mogelijk, maar ook niet nodig om alle eikenbomen binnen de gemeentegrenzen jaarlijks preventief te bespuiten. Door selectief te kijken naar de locaties van bestrijding blijft de overlast beperkt zonder dat onnodig schade wordt toegebracht aan de overige flora en fauna.

Bestrijding door zuigen of branden

Wanneer bestrijding via bespuiting niet meer mogelijk is kunnen rupsen en rupsrestanten worden verwijderd door middel van zuigen of branden. Deze bestrijding vindt plaats vanaf eind mei als de rupsen in de typische “processie” langs de stam van de boom lopen. De rupsen zijn dan al een aantal keren verveld. Pas na de derde keer vervellen, verschijnen de brandharen die voor problemen kunnen zorgen. De gemeente bestrijdt niet alleen op basis van eigen waarneming maar ook naar aanleiding van meldingen. Treft u eikenprocessierups aan op privéterrein dan onderneemt de gemeente geen actie maar bent u hiervoor zelf verantwoordelijk.

Hoe voorkomt u ongemak?

Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Waarschuw kinderen voor het gevaar van de rups. Kies wanneer het mogelijk is voor een andere route waar geen besmette bomen staan. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed.

Melden

Treft u eikenprocessierupsen aan in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden bij het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Het is hierbij van belang om zo exact mogelijk de locatie te beschrijven. Voor meer informatie kijk op de website: www. kad.nl. U kunt ook bellen: 0317 – 419660.

Processierups
Tip de redactie!