Gemeente Meierijstad presteert goed met sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen zit de gemeente Meierijstad in het DNA. Uit onafhankelijke toetsing blijkt dat gemeente Meierijstad op kwalitatief goede manier werkgelegenheid biedt aan mensen met een kwetsbare arbeidspositie. De gemeente behaalde de hoogste trede, trede 3. Dat is slechts voor 10% van de organisaties en gemeenten weggelegd. Dit betekent dat gemeentelijke organisatie aantoonbaar goed presteert op het gebied van sociaal ondernemen en belangrijke stappen zet naar inclusief werkgeverschap.

Op de foto Menno Roozendaal en een aantal collega’s van de gemeente Meierijstad samen met Yuri Starrenburg namens de organisatie PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen).

Meierijstad
Foto: gemeente Meierijstad
Tip de redactie!