Impressie van soortgelijke woningen die achter ’t Spectrum komen.

Gemeente Meierijstad onderzoekt samen met woningbouwverenigingen Area en Woonmeij de mogelijkheden om binnen de gemeente circa 100 verplaatsbare woningen te realiseren.

Het doel van deze woningen is om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten. Op 15 december heeft het college over twee locaties een besluit genomen. Achter ’t Spectrum in Schijndel komen 17 verplaatsbare woningen. De locatie Van Duppenstraat in SintOedenrode valt af.

’t Spectrum
Het college verleent medewerking aan een plan van Woonmeij om op een braakliggend veld achter ’t Spectrum in Schijndel 17 verplaatsbare woningen te realiseren. De woningen zijn met een vloeroppervlakte van circa 50 m2 bij uitstek geschikt voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Woonmeij gaat ze aan deze doelgroep toewijzen volgens de normale toewijzingsprocedures van Woonmeij. De woningen worden circulair gerealiseerd. Dat wil zeggen dat ze verplaatsbaar zijn en aan het einde van de levensduur recyclebaar zijn. De verwachting is dat de eerste huurders vanaf de zomer 2021 hun woning in gebruik kunnen nemen. Wethouder Rik Compagne is blij dat de samenwerking met Woonmeij haar vruchten afwerpt: “De eerste van de 100 verplaatsbare woningen zijn binnenkort een feit. Ondertussen blijven we samen ook keihard werken aan de realisatie van de permanente woningen. Want die opgave wordt hier niet minder groot door”. Mark Wonders, directeur Woonmeij: “Voor mensen die aangewezen zijn op
een sociale huurwoning is dit goed nieuws; de tijdelijkheid maakt dat we deze woningen heel snel kunnen toevoegen aan onze voorraad. En dat verlicht de druk op de wachtlijst voor een huurwoning”.

Van Duppenstraat
Omdat partijen in totaal 100 verplaatsbare woningen willen realiseren, bekijken gemeente en woningbouwverenigingen verschillende locaties tegelijkertijd. Daarbij onderzoeken ze altijd eerst of een plek voldoende perspectief biedt. Pas wanneer dat het geval is organiseren ze een dialoog met de omgeving. Voor de locatie aan de Van Duppenstraat was het onderzoek nog gaande, waardoor het nog niet duidelijk was of de locatie geschikt was. Inmiddels heeft het college besloten dat de plek om verschillende reden niet geschikt is voor deze functie. Zo heeft het veld een belangrijke functie als speelvoorziening voor de kinderen in de wijk en de school. Het groene veld vermindert de hittestress in de wijk en kan veel water bergen in tijden van piekbuien.
Tip de redactie!