logo Gemeente Meierijstad

De gemeente onderzoekt samen met de corporaties de woonwensen van haar inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.

Deze week ontvangen 12.000 huishoudens en 3.000 thuiswonende jongeren een brief met een link naar de vragenlijst. Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert dit onderzoek voor de gemeente uit. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die een uitnodiging ontvangen aan het onderzoek meedoen. De uitkomsten van het onderzoek komen later dit jaar op de website van de gemeente. Indien u geen uitnodiging ontvangt van de gemeente kunt u toch deelnemen. Vanaf 8 februari is deze vragenlijst
via https://www.companen.nl/onderzoek/no-brabantopen digitaal beschikbaar.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van eerdere woonwensenonderzoeken zijn meegenomen in het traject waaruit de Woonvisie is voortgekomen. Voor de uitvoering van de Woonvisie nemen we de nieuwe resultaten mee. Voor de woningbouwprogrammering nemen we ook de resultaten mee van de onlangs gehouden ronde langs de dorpskernen naar de specifieke woonbehoefte in die kernen.

Wonen, Huis, Sleutel
Tip de redactie!