Gemeente Meierijstad hecht veel waarde aan de kwaliteit van de centra. Daarom wil zij graag van de lokale ondernemers, inwoners en bezoekers weten wat ze van de diverse centrumgebieden in de gemeente vinden. Dit helpt om tot een nieuwe centrumvisie voor heel Meierijstad te komen om de centra aantrekkelijker te maken en te houden.

Hoe houden we de winkelcentra aantrekkelijk?

De bestaande centrumvisies voor Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn niet langer actueel. In de nieuwe visie wordt per centrumgebied aangegeven waar de unieke kwaliteiten liggen en welke toekomstige ontwikkelingen er nodig zijn om de centrumgebieden interessant te houden. Ook wordt bekeken in hoeverre de centra, ieder met hun eigen identiteit, elkaar kunnen aanvullen of versterken.

Hoe komt de nieuwe kijk op de centra tot stand?

Samen met de gebruikers van de centra, ondernemers, inwoners en bezoekers gaat de gemeente inventariseren wat er nodig is om de inwoners en bezoekers te boeien en binden. Daarvoor gaan enquêteurs in de eerste twee weken van juni in Veghel, Schijndel en Sint -Oedenrode vragen stellen aan bezoekers van het centrum. Ook wordt per centrum, tijdens een rondgang met lokale ondernemers, bekeken welke verbeterpunten er liggen. Verder organiseert de gemeente een aantal inloopavonden voor de gemeenteraad en de inwoners waar ideeën worden opgehaald en de conceptvisie besproken wordt.

Denkt u mee over de centra?

Om ook nu, bij de start, iedereen de gelegenheid te geven om bij te dragen aan de centrumvisie en, is er een online poll opengesteld. Via www.vragenlijst.dtnp.nl kunt u aangeven wat u van de centra vindt en tips en ideeën geven.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meer informatie, zoals een actuele planning, vindt u op www.centravanmeierijstad.nl . Via een blog op de website wordt regelmatig een update gegeven van de stand van zaken. Ook vindt u hier straks alle informatie die u nodig heeft voor de inloopavonden.

Molenstraat, Winkelcentrum
Tip de redactie!