Gemeente Meierijstad gaat stoppen met VVV winkels

Steeds meer inwoners, recreanten en toeristen zoeken online naar informatie voor hun vrijetijdsbesteding. De gemeente Meierijstad speelt hierop in. Eind 2020/begin 2021 is de nieuwe bezoekerswebsite gereed. Ook op fysieke plekken blijft informatie beschikbaar in de vorm van informatiepunten. Deze vervangen de huidige VVV-winkels in Schijndel en Sint-Oedenrode. De gemeente stopt met de exploitatie van de winkels.

Komende jaren wordt geïnvesteerd in de bezoekerswebsite om informatie te geven over het recreatief-toeristisch aanbod in heel Meierijstad. Denk aan de vele mooie toeristische bedrijven en gebieden. Maar ook informatie over evenementen, wandelen, fietsen, natuur, kunst en cultuur en erfgoed is straks terug te vinden op de website. Meierijstad heeft volop verhalen die nog beter verteld kunnen worden.

Het aantal bezoekers aan de VVV-winkels in Meierijstad loopt langzaam maar zeker terug. Dat was reden voor de gemeente om te heroverwegen hoe met de winkels om te gaan. Het besluit is genomen om de VVV’s de komende jaren af te bouwen. In de plaats daarvan streeft de gemeente naar de opzet van een ondersteunend netwerk van zogenaamde VrijetijdsInformatiePunten (VIP’s) op plekken waar veel recreanten en inwoners komen (bij ondernemers, bij bibliotheken). Zo kunnen zij nog steeds binnen lopen voor informatie over alles wat Meierijstad te bieden heeft.

Binnen de nieuwe recreatieve informatievoorziening gaan de Noordoost Brabantse Bibliotheken (NOBB) een centrale rol vervullen met o.a. beheer van de nieuwe bezoekerswebsite, opzet van het netwerk van VIP’s, ondersteuning van het Platform Gastvrij Meierijstad.

Wethouder Coby van der Pas, verantwoordelijk voor recreatie en toerisme: ‘Met de nieuwe bezoekerswebsite en op meerdere plekken VrijetijdsInformatiePunten, bieden we meer mogelijkheden voor onze inwoners, recreanten en bezoekers om informatie op te halen over een breed toeristisch recreatief aanbod in onze gemeente. Tegelijkertijd zetten we hiermee Meierijstad als aantrekkelijke gemeente om te recreëren en te verblijven beter op de kaart. ‘’
Tip de redactie!