De gemeenteraad is terug van zomerreces en dat betekend dat er weer de nodige bijeenkomsten op de agenda staan voor de komende periode. Een van deze bijeenkomsten is de beeldvormende avond op 6 september a.s. in het bestuurscentrum Sint Oedenrode. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Op de agenda staan de onderstaande punten.

  • Op het programma staat: In gesprek met AgriFood Capital (AFC). Waar staat de regionale samenwerking voor, wat kan AFC voor de gemeente betekenen en omgekeerd, wat gaat goed
    en wat kan beter.
  • Onderzoek Rekenkamercommissie Meierijstad: ‘Toegang Sociaal Domein’. Schets van aanpak, proces en voorlopige bevindingen m.b.t. onderzoek Toegang Sociaal Domein in de gemeente.
  • Duurzaamheidsvisie gemeente Meierijstad:  presentatie van de conceptvisie, waarna gereageerd kan worden (zijn de juiste keuzes en prioriteiten gemaakt, sluit dit aan op de gedachten binnen de raad).

Inspreken

Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding
is mogelijk tot 5 september, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker.
Tip de redactie!