Geen megastal in Nijnsel, politieke partijen reageren verheugd.

Als het aan het College van B&W van Meierijstad ligt, wordt de ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor de nieuwe intensieve veehouderij aan de Lieshoutseweg in Nijnsel niet verleend. Eerder in juli 2017 hebben zowel de gemeenteraad als het College met een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ groen licht gegeven voor de vestiging van de veehouderij met 17.680 vleesvarkens. Het ontbreken van een Stalderingsbewijs én de aanwezigheid van alternatieve locaties zijn nu de belangrijkste redenen voor weigering.

Staldering

Op 15 juli jl. is de geactualiseerde provinciale Verordening Ruimte Noord-Brabant in werking getreden. Daarin staat dat de initiatiefnemer in een zogenaamd stalderingsgebied een gewaarmerkt Stalderingsbewijs moet kunnen overleggen. Kort gezegd komt staldering erop neer dat de bouw van nieuwe dierverblijven alleen mogelijk is als er elders in het stalderingsgebied dierverblijven beëindigd worden. Meierijstad behoort tot een aangewezen stalderingsgebied. De initiatiefnemer beschikt  niet over het vereiste bewijs.

Alternatieve locaties

Uit onderzoek, dat de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat het aanbod aan te koop aangeboden varkensbedrijven rondom de locatie Lieshoutseweg aanzienlijk groter is dan in 2016; dit zijn locaties die vrijgekomen zijn. Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan moet onder meer getoetst worden op een goede ruimtelijke ordening. Van een goede ruimtelijke ordening is géén sprake als er op een maagdelijke locatie gebouwd gaat worden terwijl er alternatieve locaties beschikbaar zijn. Door ontwikkelingen in de veehouderij is de verwachting bovendien dat dit aantal nog verder zal toenemen.

Besluitvorming

“In de procedure die vanaf juli doorlopen is, heeft het College het nieuw provinciaal beleid en de ingediende zienswijzen betrokken. Dit vroeg om een zorgvuldige heroverweging. De conclusie is dat we nu niet kunnen blijven vasthouden aan ons eerder besluit”, aldus wethouder Eric van den Bogaard.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel van het college. Het advies is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ te weigeren. Zonder een ‘verklaring van geen bedenkingen’ kan het College geen omgevingsvergunning afgeven.

Reacties politieke partijen

Inmiddels hebben SP, Hart voor Schijndel en Lijst Blanco verheugd gereageerd op het besluit van het College van B&W om geen vergunning te verstrekken. Lijst Blanco geeft aan dat voor hen op 13 juli al duidelijk was dat “op grond van een goede ruimtelijke ordening alleen een ‘nee’ mogelijk was, en daarom waren we natuurlijk tegen. Goed dat het college dit nu ook is!”

Ruud Merks van de SP reageert op Facebook: “Hot news … and good news. Ben heel benieuwd of de voorstemmers destijds in de raad nu meegaan met de argumenten van de tegenstanders.”

En ook Hart voor Schijndel is blij met het niet doorgaan van de megastal en reageert als volgt op Facebook: “De voorstemmers van weleer zweten peentjes. ‘We steunden kritiekloos het College en nu staan we voor paal. Hoe kletsen we ons hier uit?’ Maar dat zijn details. Blij! Erg blij!”

Van de overige partijen waaronder Team Meierijstad en CDA de grootste coalitiepartijen is op dit moment nog niet bekend wat hun reactie is op het niet doorgaan van de megastal in Nijnsel.
Tip de redactie!