logo Gemeente Meierijstad

De gemeente wil alle inwoners – ook kinderen – mee laten doen in de samenleving. Voor iedere inwoner die in financiële problemen komt, willen we passende ondersteuning bieden. Als onderdeel van het armoedebeleid proberen we effectieve schuldhulpverlening in te zetten. De groep die in de problemen komt groeit namelijk gestaag. Een groot deel van deze groep zal niet snel uitstromen waardoor de kosten blijvend gemaakt zullen worden (bijzondere bijstand). Hierdoor komt het armoede- en schuldenbudget onder druk te staan.

Uitbreiding aanbod

We willen de grip op de in- en uitstroom van mensen onder bewindstelling vergroten. Daarom is besloten om het aanbod op het terrein van schuldhulpverlening uit te breiden met budgetcoaching en budgetbeheer. Daarmee voorkomen we in een aantal situaties instroom in bewindvoering. Het uitvoeren van een nieuwe taak door de gemeente heeft zowel financiële als personele consequenties. Voorgesteld wordt de formatie klantmanagers schuldhulp vooralsnog met 32 uur per week uit te breiden vanwege deze nieuwe taak. Daarnaast ligt er een belangrijke taak voor onze armoede ambassadeur voor het leggen van verbindingen en het geven van informatie. Met de Adviesraad Sociaal Domein heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden en zij zijn positief over deze extra gemeentelijke dienstverlening.

Administratie
Tip de redactie!